Федерален съвет на НФТ „Химия и индустрия“

 

 

 

 

 На 24-25 март 2017 г., в гр. Хисар, хотел "Аугуста"  се проведе заседание на Федералния съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ. 

Федералният съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ беше открит в 14.00 ч. на 24 март 2017 г. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и индустрия” през 2016 г.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия”'2016 г.
  3. Доклад на ФКК за 2016 г.
  4. Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2017 г.
  5. Синдикална кампания за колективно трудово договаряне'2017 и заплащането.
  6. Актуализация на вътрешно организационни и финансови документи на НФТ”Химия и индустрия” след промените в Устава на 7-я Конгрес.
  7. Пред VIII-я Конгрес на КНСБ - избор на делегатите на НФТ”Химия и индустрия”, основни направления от Програмата и промените в Устава на КНСБ.
  8. Актуална синдикална практика, какво очакваме през 2017 г., промени в трудовите и осигурителните отношения.

 Заседанието на Федералния съвет беше открито от председателя на НФТ”Химия и индустрия” Красимир Кръстев.

Гости на Федералния съвет бяха г-н Пламен Димитров – Президент на КНСБ и Оле – Кристиян Поулсен – Индустри Енерджи Норвегия.

 

Организационна дейност на НСО - Вижте като PDF

Протокол НФТ-ФС 24.03.2017 - Вижте като PDF

Синдикалната кампания 2017 ФС - Вижте като PDF

Финасова дейност на НСО - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още