Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

В сградата на КНСБ в София се проведе второто Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“.
На продължилото три часа събрание бяха взети решения за изменения в Устава и вътрешните правила на Сдружението, като по този начин се дава възможност на членовете на НВСК на КНСБ да имат още по-голяма полза от членството си. Разширяват се възможностите на членовете на касата по отношение на разпореждането с личните си вноски, по отношение на тавана на помощта при по-висок личен "капитал", по отношение на помощ в рамките на личните вноски с 3% удръжка и т.н.
Важно е да се знае, че едно от условията за членство в НВСК е да бъдеш член на КНСБ. Останалите условия са регулирани в Правилата ни за взаимоспомагателна дейност и са публично достъпни на страницата на Сдружението: www.nvsk.knsb-bg.org

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач