7-ми Конгрес НФТ "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ" - КНСБ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

 

Встъпително слово на 7 конгрес

Състав на Управителен съвет и Федерална контролна комисия

Устав

Устав НФТ Химия и индустрия - 7 Конгрес

Ф.Д.29525 - Решение - 11.28.04.2016

Програма

Програма НФТ Химия и индустрия 2016-2021 г.

Протоколи

Протокол на 7 конгрес

Протокол на Комисията по представителността

Протокол от Комисията по избора

Поздравителни адреси

IF Metall и Industri Energi
Industriall
Industiall Global
Българска камара на химическата промишленост
НБС„Водоснабдител"- КНСБ
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"
Конфедерация на независимите синдикати в България
Национална федерация на енергетиците
Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост
Федерация на независимите строителни синдикати
Федерация на независимите синдикати на миньорите-КНСБ

- корица
- Навигатор на делегата

- корица
- Предизвикателства и приоритети

- корица
- Промени в Устава

- корица
- Синдикален обзор 2010 - 2015 г

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач