Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Икономическия и социалния съвет прие становище “Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция”

Девет са основните фактори за задълбочаване на неравенствата в доходите в България през последните десетилетия – преминаването от планова към пазарна икономика и бързото развитие на частния сектор след 1990 г.; световната финансова и икономическа криза в периода 2007 – 2009 г.; промяната в данъчната система през 2008 г.; преразпределителната роля на държавата в икономиката като дял от БВП; структурата на икономиката; все още неприемливо високият дял на сивата икономика спрямо БВП и на недекларираната заетост; демографските детерминанти и концентриране на работна сила в няколко региона; бързите темпове на навлизане на технологичните промени и дигитализацията и недостатъчните инвестиции и стимули за тях, както и ковид кризата от последните години.

Това се посочва в становище на Икономическия и социален съвет „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“.

„Неравенствата в доходите на българите се задълбочават. Най-съществените фактори, които допринесоха за нарастването на тези неравенства, са промяната на данъчната система през 2008 г., липсата на необлагаем минимум. Слабата преразпределителна роля на държавата в икономиката като дял от БВП - това в светлината на обсъждането на бюджетите е важна тема. Високият дял на сивата икономика, на недекларираната заетост. Всичко това, взето заедно, води до разликата в доходите между бедни и богати. Доходът на 1% най-богати българи е 55 пъти по-висок от дохода на половината на българите“, коментира Любослав Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач