Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Заседание на ИК на КНСБ. Наред с актуалната обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в страната след формирането на новото правителство, бяха обсъдени становища за бюджетите на основните икономически и социални системи.

Предложен беше анализ на становищата на България в преговорите с ЕК по пакета Fit for 55, особено в частта му за промяната в европейската схема за търговия с емисии, което е особено важно и дори критично за химическата индустрия с ръста на тяхната цена.

Във вътрешноорганизационния блок бяха представени проектите на промените в Устава на КНСБ , предложение за състав на конгресните комисии, Регламент за работа на 9-тия Конгрес, актуализирана работна програма на  9-тия Конгрес на КНСБ.

Представена беше информация за напредъка по Проект „Партньорство в дигитална среда“, в който е включена икономическата дейност "Производство на рафинирани нефтопродукти".

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач