Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Започва Онлайн курс “Индустриални отношения”

Курсът е насочен към новоизбрани синдикални председатели и синдикални активисти и е безплатен за тях. Чрез него се цели да се подпомогне придобиването и  развитието на  основни знания и умения, които ще Ви позволят да осъществите необходимите подходи за осъществяването на успешна синдикална дейност.

Темите на обучението са обединени в 6 модула:

Модул 1 - Визия, мисия, цели на КНСБ - 10 - 23 януари

Модул 2 - Трудови и осигурителни отношения - 24 януари - 6 февруари

Модул 3 - Пазар на труда - 7 - 20 февруари

Модул 4 - Колективно трудово договаряне - 21 февруари - 6 март

Модул 5 - Колективни трудови спорове - 7 - 20 март

Модул 6 - Икономика и социална политика - 21 - 31 март

Базовото обучение на синдикални активисти обединява набор от уникални, приложими в практиката, разнообразни инструменти, с които да си служим в динамичната трудова и социално-икономическа обстановка.

Курсът е разработен, за да постигне:

  • Познаване и разбиране на приоритетите и политиките на КНСБ;
  • Придобиване на знания и развитие на умения, водещи до увереност при представителство и защита на интересите на работниците и служителите и активно участие в синдикалната дейност;
  • Лично удовлетворение чрез усъвършенстване на компетенциите;
  • Предоставяне на възможност на синдикалните активисти за учене през целия живот;

Разширяване на полето за лична инициатива за колективни действия.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач