Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Европейският парламент подкрепи директивата за минималните заплати

Европейският парламент гласува категорично да започнат преговори с Европейския съвет по проекта за Директива за справедливи и адекватни минимални работни заплати въз основа на доклада, който бе приет на 11 ноември от комисията по заетостта и социалните въпроси.

Справка показа, че 17-те представители на България в Европарламента са участвали в гласуването, като 16 от тях са подкрепили проекта. Единствено Ева Майдел е гласувала “въздържал се”.

Заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: “Гласуването е важен етап по пътя към подобряването на живота на милиони работещи в ЕС, които се борят с ниски заплати, но то ще има значение само ако преговорите по директивата приключат бързо. Министрите трябва да покажат спешността, която изисква ситуацията, в която 9,5 милиона работещи хора срещат затруднения да плащат сметките си за отопление, а милиони други трябва да ядат по-малко и по-некачествени храни или са принудени да задлъжняват, за да могат да си позволят наема на жилището.”

КНСБ оценява като позитивни текстовете на проекта за директива. Те предвиждат минимален праг на съотношение на минималната работна заплата към средната от 50% и 60% от медианната; периодично тестване адекватността на МРЗ чрез необходимите средства за издръжка на живот и изчисляването на „заплата за издръжка“;  синдикатите да са част от национален консултативен орган по въпросите на МРЗ; 80% обхват на наемния труд с колективно трудово договаряне; фирмите, както и техните подизпълнители, при изпълняване на обществени поръчки или концесионни договори, да признават правото на сдружаване и да участват в колективно трудово договаряне.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач