Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Регионални форуми "Бъдеще на труда", Кампания "Повече демокрация на работното място".

Нужна е повече демокрация на работното място. "Гарантирайте правото на информация и на навременна и ефективна правна защита, предвидете санкции в случай на нарушаване на тези права", казаха в обща петиция КНСБ и КТ"Подкрепа" до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева по повод кампания на европейските синдикати за гарантиране на повече демокрация на работното място.

В петиция, организирана от КНСБ в подкрепа на Кампанията на Европейската конфедерация на синдикатите (ETUC) и Европейските федерации на синдикатите (ETUF).

 „Ние, заедно с ETUC и ETUF, от името на хилядите работници, които колективно представляваме, Ви призоваваме спешно да предложите необходимите действия, за да гарантирате, че:

  • Правата на информация и консултации на работниците в нашата страна и на европейско ниво се спазват и прилагат;
  • Достъпът до навременни и ефективни средства за правна защита на работниците и техните представители е гарантиран в случай на нарушаване на тези права;
  • Възпиращи санкции в случаи на нарушаване на правата на работниците на информация и консултации са ясно предвидени в нашата национална юрисдикция. Има нужда да действате сега. Това е вашата отговорност на национално и на европейско ниво“.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач