Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Глазгоу, Четиринадесет правителства и Европейската комисия приеха амбициозно обещание за справедлив преход, което ще осигури рамката за справедлив преход към бъдеще, устойчиво на климата.

Говорим за ясни ангажименти от страна на правителствата за ефективен социален диалог с работниците и за правителствата, които поемат отговорност за отговорно прилагане на справедливия преход.

За да стане реалност Декларацията беше подписана от страни от Глобалния Север с икономическа тежест, включително САЩ, Канада, Обединеното кралство, Европейската комисия и редица отделни европейски държави. Богатите страни обещаха финансиране за смекчаване на изменението на климата и усилия за декарбонизация в по-бедните страни и това финансиране сега ще бъде предмет на принципите на справедливия преход.

Те също така ще прилагат принципите на Декларацията в своите вътрешни планове за справедлив преход.

Текстът на декларацията е изготвен в тясно сътрудничество между лидера на правителството на Обединеното кралство Just Transition център на ITUC, IndustriALL Global Union и IndustriAll Europe.

Декларацията се основава на Парижкото споразумение, Насоките на Международната организация на труда (МОТ) за справедлив преход и Декларацията от Силезия, която беше адаптирана на COP24 в Катовице, Полша.

Тя признава, че ефектите от изменението на климата и декарбонизацията на икономиката ще паднат непропорционално върху хората в бедност или несигурна работа, върху тези от индустриите с интензивни въглеродни емисии и тези страни зависими от изкопаеми горива и че процеса рискува да влоши неравенствата. Деклалацията има за цел да гарантира, че никой няма да бъде изоставен, в периода докато светът преминава към икономика, благоприятстваща климата.

Принципите на Декларацията са:

Подкрепа за работниците при преминаване към нови работни места;

Подкрепа и насърчаване на социалния диалог и ангажирането на заинтересованите страни;

Икономически стратегии, водещи до устойчиво развитие, включително подкрепа за страни зависими от изкопаеми горива за диверсификация на техните икономики;

Създаване на местна икономика за приобщаваща и достойна работа, така че да не се възлагат на подизпълнители зелени работни места;

Принципите на справедливия преход трябва да се прилагат по цялата верига на доставки, като се използват признати стандарти за надлежна проверка;

Ангажимент за отчитане на напредъка на справедливия преход в рамките на Парижкото споразумение и националните определени вноски.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач