Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Международната конфедерация на профсъюзите на днешния Световен ден за достоен труд Правителствата да приемат национални планове за заетост, основани на диалог със синдикатите и работодателите.

Всяка страна трябва да даде своя принос за преодоляване на недостига от 575 милиона работни места в световен мащаб и за формализиране на поне половината от неформалните работни места до 2030 г.

“Пълната заетост трябва да заеме централно място при възстановяването от последиците от пандемията COVID-19 и за да се осигури устойчивост в бъдеще. Необходими са работни места с права за всички, включително максимална продължителност на работното време, минимални работни заплати и здравословни и безопасни условия на труд. Приобщаващи работни места – защото жените загубиха по-голямата част от работните си места заради COVID-19. Благоприятни за климата работни места и работни места в областта на грижите и инфраструктурата – защото възстановяването от пандемията трябва да осигури устойчиво бъдеще за света”, коментира Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач