Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Приключи 8-ят конгрес на НФТ „Химия и индустрия“, който прие Програмата за 2021-2026 г. под мотото "Синдикатът за справедлив и достоен преход“

На 1 и 2 октомври 2021 г. се проведе 8-ят конгрес на Националната федерация на труда „Химия и индустрия“, на който беше преизбрано с абсолютно мнозинство досегашното ръководство – председател Красимир Кръстев и заместник-председател Рая Митрович.

В рамките на наложените ограничения от здравните власти беше събран необходимият кворум за успешното провеждане на Конгреса, за приемане на промените в Устава и за избора на ръководство, членове на Управителния съвет и на Федералната контролна комисия. Конгресът избра за членовете на УС Даниел Куюмджиев от "Солвей-соди" - Девня, Росен Корелов от "Агрополихим" - Девня, Живко Жеков от "Неохим" -  Димитровград, Мартин Декин от "Софарма" - София, Гергана Христева от "Каучук" - Пазарджик, Филип Кочанов от "Асенове крепост" - Асеновград и Румен Стоименов от "Бургартрансгаз" - Ботевград. Председател на ФКК е Стоянка Неделчева от "Българска роза" - Казанлък, а членове са Недялка Нонева от "Неохим" - Димитровград и Иванка Вълканова от "Солвей-соди" - Девня.

С пълно мнозинство се приеха и промените в Устава на НФТ„Химия и индустрия“ наложени от предизвикателствата в работата на синдиката в условия на извънредни ситуации и обстоятелства. Конгресът прие Програма и предизвикателства 2021-2026 г. под мотото „Синдикатът за справедлив и достоен преход“. Като основни предизвикателства бяха посочени безпрецедентната социална и икономическа световна криза и неизбежните структурни промени и гъвкавите режими на работа, растящата инфлация и цените на основни енергийни ресурси - електричеството и природния газ,  както и секторните политики за справедлив преход свързани с декарбонизацията и дигитализацията.

Приоритетите на синдиката за следващите пет години са нарастването на синдикалното членство и засилване на влиянието на синдиката на работното място, разширяването на секторния социален диалог, индустриалната политика за създаването на нови и качествени работни места, мерките за здравето и безопасността на работниците, изграждането на стратегия за колективно договаряне и достойно заплащане, развитие и укрепване на синдикалното движение и международната синдикална солидарност.    

Сред гостите бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът Пламен Нанков, председателя на Синдикалната федерация “Металици” Васил Яначков и председателя на Федерацията на независимите синдикати на миньорите Валентин Вълчев и др. Поради епидемичната обстановка 8-ят конгрес протече без участието на нашите международни партньори.

Програма-приоритети 2021-2026 - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач