Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

На 14 и 15 септември 2021 г. в онлайн среда се проведе Третият конгрес на глобалния съюз IndustriAll под надслов “Обединени за справедливо бъдеще“.

През първия ден на конгреса бяха избрани новият генерален секретар – Атле Хьое, и бе преизбран президентът на съюза – Йорг Хофман. Гласуван и приет бе и планът за действие за периода 2021-2025 г. Сред точките в дневния ред на конгреса бяха още прегледът и анализът на глобалната, политическата, икономическата, социалната и трудовата ситуация, темите за устойчива индустриална политика и глобалния капитал и др.

Глобалният съюз IndustriALL представлява 50 милиона работници в 140 държави в минния, енергийния и индустриалния сектор и е сила в глобалната солидарност, която се бори за по-добри условия на труд и синдикални права по целия свят.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач