Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Секторна среща по проект „Партньорство в дигитална среда“

Проектът „Развитие на дигиталните умения“ е насочен към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения на работната сила в сектора по ключови професии. Основната цел е подпомагане преодоляването на дисбалансите между дигиталните знания и умения на работната сила и непрекъснато развиващия се пазар на труда. Вторият компонент на операция „Развитие на дигиталните умения“ се фокусира върху определяне на специфичните нива на дигитални умения на заетите по сектори, идентифициране на конкретни дефицити в тези умения и подпомагане придобиването на дигиталните умения, нужни за изпълнението на ежедневни задачи в работата.

Партньори в проекта за икономическа дейност "Рафинирани нефтопродукти" са НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ и Българската камара по химическа промишленост на БСК.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач