Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

София, Конференция „Промени в Кодекса на труда, произтичащи от Ковид-пандемията и режима на работа от разстояние.

Пандемията COVID-19 бележи повратна точка в разпространението на технологии и в цифрова трансформация на нашата работна среда. В индустриалния свят темпото на цифровата трансформация се ускори, тъй като новата ситуация изисква въвеждането и използването нови технологии, като работата от разстояние е начин за поддържане на социално дистанциране.

По-нататъшното развитие на системи за дистанционно наблюдение и инструменти за съвместна работа между работодатели и работници се превръща в приоритет за много бизнеси.

Много работници са принудени да се адаптират към все по-високи и непредсказуеми темпове на работа и  това води до увеличено натоварване поради автоматизация и модерни технологии.

За да бъдем в крак с бързия дигитален преход, и за да бъдат гъвкави режимите на работа  е необходимо да се преразгледат универсални норми  в КТ за работа от разстояние, включително и да се изследват  възможностите за въвеждане на краткосрочна заетост. Налагат се нови промени в Кодекса на труда

На конференцията ще бъдат обсъдени възможности за промени в националното законодателство с цел подобряване режима на работа от разстояние.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач