Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

София, КНСБ: Конференция "Да спрем тормоза и насилието на работното място" организирана от КНСБ и фондация “Фридрих Еберт”. Конвенцията е приета на юбилейната 108 сесия на МОТ през юни 2019 г. КНСБ апелира за нейното ратифициране през последните две години. С Конвенция 190 се въвежда ново хоризонтално право в сферата на труда – правото на всеки човек на работното място без насилие и тормоз. Конвенцията е първият международен инструмент за защита на работника от подобни деяния. Всички ние се свидетели на нарастващо насилие на работното място – лекари, учители, медицински работници в градския транспорт стават обект на насилие, докато полагат труд, а конвенцията защитава работниците от насилие и тормоз при всички форми на труд, независимо дали са типични или атипични/неформални, дигитални, защитени са сезонните работници, командированите и др. Неплащането на трудовите възнаграждания или забавянето им също е форма на тормоз – по икономически начин. Конвенцията има и специфичен ъгъл – насилие, основано на пола, но той е само един от многото в нея и няма нищо общо с Истанбулската конвенция, каквито спекулации се правят.

Приложението на Конвенция 190 означава “защита от насилие и тормоз във всичките му форми, видове, измерения и хипотези.” От тук произтича, че всяка държава, ратифицирала конвенцията, следва да осигури защитата чрез текущото законодателство, а работодатели и синдикати: по места, и чрез Колективни трудови договори. Приложението ѝ е както по време на работа – на работното място; на места за изплащане на заплата, при командировки, в процеса на комуникации, свързани с работата, почивка за отдих или храна, при ползване на санитарни помещения и съблекални; така и на места свързани или произтичащи от работа – в жилищни помещения, предоставени от работодателя; при пътуване до и от работа; обучение, събития, социални дейности.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач