Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Зала "Европа", Годишен доклад на КНСБ за нарушения на трудовите права. КНСБ настоява:

– Да се гарантира правото на сдружаване, включително и конституционното право на сдружаване на работниците и служителите в синдикални организации. Българската държава е длъжна да изпълни ангажимента си по чл.11 от Конвенция № 87 на МОТ и да гарантира това право на сдружаване на работниците и служителите.

– Да се обсъдят мерки за подкрепа и стабилизиране на синдикализма, с оглед ключовата му роля в социалния диалог.

– За криминализиране на деянията, насочени срещу правото на сдружаване по подобие и по начина, по който това е направено в Наказателния кодекс за правото на сдружаване в политически партии и движения.

– За изменения и допълнения в Закона за МВР, в Закона за съдебната власт и в Закона за държавния служител с оглед констатациите от доклада за несъответствие на отделни, конкретно посочени от нас членове в тези закони с изискванията на 87 Конвенция на МОТ;

Доклад по правата - Вижте в PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач