Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Здравната и икономическа криза, породена от Covid-19, предизвиква риск да изостри неравенството между половете и риск от загуба на благосъстояние или достоен живот. Industriall Globdal призовава националните синдикати да предприемат действия в защита на равенството между половете по време на пандемията.

Проучванията на МОТ показват, че по време на кризи, когато жените губят работата си, ангажираността им с работа и неплатени грижи у дома и семейството се увеличава. Когато работните места са оскъдни, на жените често се отказват възможности за работа, която обикновено се заема от мъжете. Колкото по-големи са загубите на жените в заетостта по време на извънредната   обстановка и колкото по-голям е недостигът на работни места след кризата с Covid-19, толкова по-трудно ще бъде възстановяването на заетостта на жените.

В световен мащаб жените са по-силно засегнати от безработицата, отколкото мъжете. През 2020 г. загубата на заетост при жените е пет процента, при 3,9 процента при мъжете. Почти 40 на сто от всички заети жени работят в силно засегнати сектори, включително туризъм, ресторантьорство, текстил и облекло.

„Отговорът на синдикатите трябва да се съдържа в борбата срещу дискриминацията по пол. Синдикатите трябва да продължат да оспорват наложени стереотипи и социални норми, които ограничават достъпа на жените до пазарите на труда и качествени работни места и допринасят за сегрегацията между половете. Тази криза показа спешната необходимост да се прекрати разликата в заплащането между половете, да се направи преоценка на доминираните от жените професии или сектори и да се създаде социална защита, отговаряща за всички работници “.

Джени Холдкрофт, помощник генерален секретар на IndustriALL Global.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач