Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

В текста за резолюция, приет в края на 2020 г., членовете на Европейския парламент от Комисията по заетостта и социалната политика казват, че страните от ЕС трябва да гарантират, че работниците могат да упражняват правото си на изключване ефективно, включително чрез колективни трудови договори. Те посочват, че това право е жизненоважно за защита на здравето на работниците.

Извън работното време на работниците трябва да бъде позволено да изключват цифровите устройства, без да се сблъскват с последствия, съгласи се Комитетът.

Културата да бъдеш „винаги включен“ и нарастващото очакване работниците да бъдат достъпни по всяко време могат да повлияят отрицателно на баланса между професионалния и личния живот, физическото и психическото здраве и благосъстоянието.

Те призовават ЕК да предложи Директива на ЕС относно правото на изключване, тъй като това право не е изрично заложено в законодателството на ЕС. Депутатите също така подчертават, че възможността да се изключи от работа трябва да бъде основно право, което позволява на работниците да се въздържат от свързани с работата задачи и електронна комуникация извън работното време, без да се сблъскват с последствия.

На 21 януари 2021 г. Европейският парламент гласува резолюцията, с която призова да се приеме Директива за правото на откъсване от работната среда на работещите, които използват цифрови инструменти, включително IT технологии, за служебни цели. Въпреки, че мнозина разчетоха резолюцията като засягаща само хората, които работят дистанционно, всъщност тя засяга всеки, дори и тези който използва смартфон или лаптоп в работата си и може да бъде потърсен например в 22 часа вечерта, за да получи задача за следващия ден в офиса.

Заради пандемията над една трета от работниците на ЕС са започнали да работят от дома си, докато преди това работещите дистанционно са само 5%, но същественото в случая е, че тази промяна води и до значително увеличаване на използването на личните цифрови устройства за служебни цели.

Новият доклад на Международната организация на труда (МОТ) „Работа от вкъщи. От невидимост до достоен труд“ посочва, че през първите месеци на пандемията през миналата година приблизително всеки пети работник е започнал да се труди от вкъщи. Този ръст вероятно ще продължи и през следващите години, се казва в доклада и се подчертава, че това поставя като неотложна необходимостта от решаване на проблемите, пред които са изправени работещите от вкъщи и техните работодатели.

Тъй като домашната работа се случва в частната сфера, тя често е „невидима“. Например в страните с ниски и средни доходи, почти всички работещи в дома (90 процента) работят неформално. Работещите от вкъщи също така са изправени пред по-големи рискове за безопасността и здравето си и имат по-малък достъп до възможностите за обучение, отколкото работещите извън дома, което може да повлияе на перспективите им за кариера.

Докладът показва, че работещите от дома си нямат същото ниво на социална защита като другите трудещи се и се нуждаят от по-добра защита. Проблемът се разраства, тъй като броят им се увеличи значително заради разпространението на пандемията с Ковид-19.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач