Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Обръщение на Европейския индустриален синдикат industriAll Europe към Европейската комисия и Парламента, относно приетата Стратегия на ЕС за устойчивост на химикалите.

Оформянето и изпълнението на елементите на Стратегията започва сега и ще продължи през следващите години. От съществено значение е синдикатите да имат думата. IndustriAll Europe и нейните членове са готови и са подготвени за този важен диалог, заяви Генералния секретар Люк Триангъл.

Синдикатите подкрепят целта на Стратегията за безопасно и устойчиво производство на химикали и ще допринесат за процесите на активен диалог, които ще постигнат тези цели. Същевременно подчертаваме, че химикалите са градивни елементи за нисковъглеродни, енергийно и енергийно ефективни технологии, материали и продукти. Затова Стратегията трябва да засили ключовата роля на химическите индустриалени сектори в Европа, които могат да преложат решения за цифровите и зелени преходи.

industriAll Europe настоява Стратегията да се съсредоточи върху измерението на заетостта и да признае потенциала на индустрията за създаване на работни места. Около два милиона работници са заети в химическата индустрия на ЕС. Трябва да се признае техният принос, особено за иновациите. Те изискват висококачествени работни места, инвестиции в умения и повишаване на квалификацията. Устойчивото производство на химикали трябва да се основава на устойчиви работни места в химическите индустриалени сектори. 

Нашите ключови изисквания са: 

  • засилване на ключовата роля на химическата индустрия като фактор за екологичните и цифровите трансформации; 
  • признаване потенциала на индустрията като двигател за възстановяване и създаване на работни места; 
  • развитие на производството на важни химикали и укрепване на европейските производствени обекти;
  • обхващаща оценка на въздействието на потенциалните ефекти на елементите на Стратегията върху заетостта и решения за възможните отрицателни въздействия; 
  • опростяване на процесите за оценка на веществата с крайна цел „едно вещество, едно оценяване“; 
  • еднозначно и ясно определение на термините „безопасни и устойчиви по проект“, „основни вещества“ и „основни употреби“, което зачита екологичните, икономическите и социалните измерения; 
  • увеличаване контрола на вноса, за да гарантира, че той отговарят на същите високи стандарти;
  • дългосрочна стабилност и сигурност на планирането за индустрията;

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач