Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Осигуровки, обезщетения и МРЗ 2021

Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната на 650 лв.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство", "Безработица" и здравноосигурителната вноска.

Променя се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Виж МОД 2021.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв.

Запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв. (увеличение)

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв. (увеличение)

Променят се вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности, при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто). Виж ТЗБП 2021.

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Обезщетения

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 12 лв. (увеличение), максимален размер – 74.29 лв.

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 380 лв.

Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Всички обобщения виж в Справочник/Осигуровки и данъци 2021 (таблица).

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач