Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Конгресен център – КНСБ, присъствено заседание на КС на КНСБ.

Основни въпроси на дневния ред:

  1. Актуална обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в страната.
  2. Информация за изготвяне на План за действие за изпълнението на Националното тристранно споразумение
  3. Актуализирани искания на КНСБ за Бюджет 2021г. и бюджета на ДОО-2021 г.
  4. Становище на КНСБ относно Проект на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕС относно защитата на работниците от рискове, свързани с излагането на карценогени или мутагени на работното място (4-ти пакет). Становище 2004- Вижте като PDF
  5. Дигитализацията и бъдещето на труда: Нови форми на труд – изследване на Дъблинската фондация от май-юни 2020 г.
  6. Състоянието на членския внос.
  7. Първоначален коментар на предоставените данни за КНСБ в процедурата за установяване наличието на критерии за национална представителност на организациите на работниците и служителите и работодателите.
  8. 8. Информация за напредъка на дейностите по Проект „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово равнище”, по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач