Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

КНСБ, Кoнгресен център „Европа“ Дискусионен форум" Дигитална и зелена трансформация в България – във фокуса на медиите и обществото. Във форума вземат участие г-н Томислав Дончев – Заместник министър-председател и г-жа Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика.

С този форум приключва цикъла от секторни срещи между основните членове и съответните работодателски организации, техни партньори, с основна тема социалното партньорство, колективното договаряне, така и дигиталната трансформация, Зелената сделка, Ковид-19. По тези теми са подписани 10 меморандума за сътрудничество с набелязани конкретни съвместни действия на браншово ниво.

Бяха представени основните предизвикателства на дигиталната и зелената трансформация в секторите като металургия, химия, енергетика, селско стопанство, лека промишленост, хранителна промишленост и здравеопазване. 

Г-н Томислав Дончев представи на кратко Националният план за възстановяване и устойчивост, по който се предвидени 6,2 млрд. евро и тече интензивна работа да се приоритизират тези проекти, които носят потенциал за реформи, имат техническа готовност и гарантиран ефект.

По думите му той реално ще се реализира изцяло от следващото правителство, а ангажименти на този кабинет са да го подготви и допълни, като това ще стане в рамките на тази година и окончателно до края на м.април 2021 г.

Целият пакет от средства, които се окачва да дойдат от ЕС през следващите години, е за 29 млрд. евро, от които 1,2 млрд. по Фонда за справедлив преход, с искане пред ЕК да се разшири обхватът му до 8 регионални области.

Г-жа Деница Сачева представи прогнозата за адаптивност на работната сила за зелена и дигитална трансформация в България и за заетостта, с очакван ръст до 2022 и последващ  след това спад. Прогнозата за търсенето на труда по образователни степени за периода 2020 - 2024 г. показва, че при най-ниско квалифицираните работници се очаква относително ниска потребност от такъв човешки ресурс от страна на работодателите.

Потребността на хора със средно образование се очаква да се свие в средносрочен план в секторите търговия, хотели и ресторанти, добивна промишленост, административни дейности, производство и разпределение на електричество, топлинна енергия и газообразни горива.

За групата с висше образование се очаква ръст в търсенето главно в образование, държавно управление, хуманитарно здравеопазване, преработваща промишленост и културата.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач