Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Кoнгресен център „Европа“, Справедлив енергиен преход и оценка на влиянието на Зеления пакт върху икономиката на България В края на миналата година ЕК представи Европейската зелена сделка и план за законодателни инициативи, насочени към постигане на климатично неутрална икономика през 2050 г. Още през януари т.г. КНСБ предложи да се създаде Национален борд за справедлив преход и Институт за устойчиво развитие с основната задача да се извършат анализи на икономическите, социалните и екологични предизвикателства пред България и предложения за действие, имайки предвид амбициозните цели за реформи в изключително кратки срокове.

Страната ни се намира пред не леката задача да се възползва ефективно от средствата на Фонда за справедлив преход от 1,2 млрд. евро и възстановителния фонд на ЕС от 6,2 млрд. предназначени за нисковъглеродни проекти. За да ползваот тези средства България е необходимо да представи национален план за възстановяване и устойчивост, в който се определя програмата за реформи и инвестиции на съответната държава членка за периода 2021-2023 г.

Предварително условие за положителна оценка на плановете е доказването на ефективен принос за екологичен и дигитален преход. Разработването на националния план за възстановяване и устойчивост трябва да се осъществи след широк обществен диалог и представяне на мерки и идеи, които да бъдат част от националния план за възстановяване

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач