Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

София, Управителен съвет,

Дневен ред

1.Актуална социална и икономическа ситуация;

  1. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” -КНСБ и членския внос за 2019 г.
  2. Утвърждаване на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия”-КНСБ за 2020 г.
  3. Разни:
  • Процедура по установяване на критерии за национална представителност на организациите на работниците и служителите;
  • Проект на КНСБ - регионални секторни експерти;
  • Националната подписка "Заедно да защитим труда си";
  • Отбелязване на 30-годишнината от учредяването на НФТ"Химия и индустрия" тържествено заседание на Федералния съвет;

Организационно членство;

Вижте повече като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач