Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Дискусионен форум „Справедлив енергиен преход”

Европейската комисията представи финансова рамка на Фонда за справедлив преход, заедно с Пътната карта на основните действия, относно Европейския зелен пакт. Предложеният финансов инструмент е в размер на 100 милиарда евро.

Пред държавата стои стратегическият въпрос. Как да се осигури справедливия енергиен преход, за да бъде наистина справедлив в българските условия ?

Целта на дискусията беше да подпомагне синдикалните структури в търсенето на конструктивни отговори в контекста на амбициозните зелени политически амбиции на ЕК за справяне с климатичните промени и енергийната трансформация, която вече се случва. Справедливият преход не трябва да преминава през компромиси с ролята на синдикалните структури:

  • Пълна прозрачност на мерките за гарантиране на социално справедлив климатичен преход в заплащането на труда на жените и мъжете, слагане край на несигурната заетост, за „една икономика, която работи за хората.“
  • Съгласие, че колективното договаряне е най-добрият начин да се гарантира, че работещите получават справедлив дял от произведените блага;
  • Адекватен ръст на заплатите за работнещите след десетилетие на строги икономии, като европейския механизъм за минималните заплати да бъде само първата стъпка;

Устойчиви решения за преодоляване на социалните неравенства и защита на правата на сдружаване и насърчаване на колективното договаряне, за възстановяване на доверието в социалния диалог.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач