Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Разширено заседание на Управителния съвет и ФКК на НФТ"Химия индустрия" - КНСБ, София.

Дневен ред:

 1. За хода на Кампания "Колективно договаряне за ръст на заплатите"2019 г. в синдикалните организации.
 2. Предварително изпълнение на бюджета на НФТ”Химия и индустрия”, членския внос за 2019 г. и легитимност на синдикалните организации I полугодие 2020 г.
 3. Приемане на бюджетната рамка на 2020 г.
 4. Организационно развитие:
 • актуална синдикална информация;
 • за хода на Националната подписка "Заедно да защитим труда си";
 • установяване на представителността 2020 г. - предварителна информация;
 1. Разни:
 • Програма 2020 г. - обща рамка, 30 г. КНСБ и НФТ"Химия и индустрия";
 • Проектът на КНСБ „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне на секторно равнище";
 • Проект "Разширяване на синдикалното членство"

 

ПРОТОКОЛ № 12 - София, 6 декември 2019 г., 10:30 ч. - разширено заседание на Управителния съвет и ФКК - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач