Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

ПРОТОКОЛ ЗА НАМЕРЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Настоящият протокол отразява срещата на председателя на СД на Българския Енергиен Холдинг ЕАД г-н Иван Марков и председателите на Отрасловите федерации на КНСБ, НФЕ - Георги Петров, ФНСМ - Пенчо Токмакчиев и НФТ “Химия и индустрия” - Красимир Кръстев, проведена в духа добрите практики на  европейския социален диалог и желанието за социално сътрудничество и дългосрочни партньорски отношения.
Българският Енергиен Холдинг ЕАД придобива облик на стратегическа бизнес група с важно влияние в енергийния сектор, който може да определя параметри и да придава социална значимост на принципите на корпоративната социална отговорност в съставните компании, които са напълно съвместими с философията на всеки добър бизнес.
Отрасловите федерации на КНСБ имат определено синдикално присъствие, установени практики и традиции в компаниите на холдинговата структура - „Мини Марица-изток” ЕАД, ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД, АЕЦ “Козлодуй ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, “Булгаргаз” ЕАД, “Булгартрансгаз” ЕАД и “Булгартел” ЕАД, които запазват своята оперативна икономическа самостоятелност и функции в социалния диалог.
Следвайки принципите на социалната отговорност в индустриалните отношения, страните ще съдействат на социалните партньори в компаниите на холдинга в процеса на колективното трудово договаряне, взаимното информиране и консултиране, при значими инвестиционни проекти или преструктуриране, както и условия за осъществяване на дейността на синдикалните организации.
Страните приемат, да огласят настоящия протокол в структурите си и да разяснят добронамерено целите на неговото подписване, като фактор за развитието на социалното сътрудничество в структурите на Българският Енергиен Холдинг ЕАД.

 

НФЕ
Председател: 
Георги Петров

ФНСМ-КНСБ  
 
Председател:                    
Пенчо Токмакчиев    

НФТ “Химия и индустрия” 
           
Председател:   
Красимир Кръстев
Българският Енергиен Холдинг ЕАД
Председател на СД:   
Иван Марков   

04 декември 2008 г., гр. Раднево

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач