Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Oт 11.00 ч. - заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в химическия сектор в Министерство на икономиката и енергетиката – ул. „Славянска” №8, 3 етаж, пленарна зала, по искане на представителните синдикални организации в химическия сектор - НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ и НФ "Химия" - КТ "Подкрепа" за  блокирания социален диалог в химическия сектор и договарянето на секторно и браншово равнище.

Основна цел: Установяване на представителните социални партньори в сектора и техните пълномощия за участие в социалния диалог и колективното договаряне на секторно и браншово равнище, съгласуване на позициите на социалните партньори за възможностите за продължение на социалния диалог и договарянето в химическия сектор
Дневен ред:
1. Актуализиране състава на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в химическия сектор с упълномощените представители на национално представителните организации на работодателите и работниците.
2. Формиране на браншови съвети по съответните икономически дейности в химическия сектор, които да конкретизират и договарят браншовите условия  и параметри със съответните представителни социални партньори – дискусия.
3. Актуализиране на Правилата за организацията и работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за химическия сектор.
4. Консултации, относно подписването на Отраслов рамков колективен трудов договор за химическия сектор.

В тези консултациите наред с актуализирането на състава и на правилата за работа на Отрасловия съвет, се очаква до края на м. ноември 2008 г. социалните партньори да представят становището си относно:
• Представителността, която наред с участието в тристранния диалог, означава качество и ангажимент в социалния диалог на двустранна основа и в колективното договаряне
• Промяната в начина на работа на тристранното сътрудничество на браншово ниво и за обхвата на браншовите съвети, по които да се води от една страна тристранния социален диалог по специфичните въпроси и от друга страна преговорите за браншово договаряне на двустранна основа, като например
- Браншов съвет рафинирани нефтопродукти, химически продукти,  изделия от каучук и пластмаси
- Браншов съвет лекарствени вещества и продукти
- Браншов съвет етерични масла, парфюмерия и козметика
• Възможността да се водят преговори и да се подписват колективни браншови договори между отделни представителни субекти и за отделни браншови икономически дейности, които ще имат действие само за страните по тях  
• Да консултират позиция за подписване на Отраслов рамков договор за химическия сектор с дългосрочно действие по отношение на общите условия, които да намират конкретизация в браншовото договаряне
• Да приемат съгласувана позиция, спрямо представителните организации, които отказват участие в Отрасловия съвет или не приемат общите принципи за участие в социалния диалог       

31 октомври 2008 г.
София

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач