МОИТЕ СОЦИАЛНИ ПРАВА


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Всички работниците и служителите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. 

Всеки работник и служител има право на свободен избор на пенсионно осигурителен фонд.

Работниците и служителите останали временно без работа, се осигуряват социално и получават обезщетение за безработица.

Право на здравно осигуряване, за гарантиран достъп до медицинска помощ и безплатно ползване на пакет от медицинско обслужване.

Право на обезщетение за времето на временна нетрудоспособност поради заболяване, обезщетение при трудова злополука, на трудоустрояване, на обезщетение при бременност и раждане.

Работниците и служителите имат право на осигуряване и застраховка срещу злополука, професионално заболяване и риск на работното място.

Работниците и служителите имат право на социални разходи свързани с условията на труд и потребностите свързани с тяхната работа.

Правото на справедливо заплащане на труда, гарантиращо достоен социално и жизнено равнище.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач