Предизвикателства


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

НФТ "Химия и индустрия" постига основната си цел като:

  • Обединява и координира действията на синдикалните организации, представлява техните интереси и спомага постигането на общите цели;
  • Участва в преговори с представителите на работодателите за подписване на колективни трудови договори и споразумения;
  • Осъществява специфичните функции за синдикален контрол според правомощията си в трудовото и социалното законодателство;
  • Разработва предложения, проекти и становища по социалното партньорство, колективното договаряне и нормативните актове в областта на труда, доходите и социалното осигуряване;
  • Организира дейности за постигане на общата синдикална политика, подпомага повишаването на компетенциите на синдикалните представители,
  • Организира и подпомага протестни и солидарни синдикални действия и кампании за синдикално влияние и защита на интересите на своите членове;
  • Осъществява взаимодействие с международни синдикални организации и двустранни международни контакти за синдикално сътрудничество.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач