За нас


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Ако трудът е първичното социално явление и съвкупност на човешки взаимоотношения, то бизнесът върху него гради своето благополучие.

Ако трудът е първичното социално явление и съвкупност на човешки взаимоотношения, то бизнесът върху него гради своето благополучие.
Ако в днешния свят бизнесът става все по-непредсказуем, глобален и агресивен, то алтернативата е един алианс - източник на сигурност.
Ако си мотивиран и умееш да мотивираш другите, ако имаш висока енергия и концентрация на усилията, ако те води позитивна мотивация и личностни умения, тогава можеш  да ръководиш личния си успех и щастие.
Синдикалният алианс е свободно и демократично сдружение на наемния труд, на работници, които се чувстват отговорни и загрижени за личния си успех и просперитет.
Синдикалното сдружение е структура на гражданското общество, готово да отстоява правото на достоен труд и съществуване, като основни човешки права, валидни за всички, които искат и могат да управляват съдбата си.
Ние сме обединени чрез работата си като наемни работници в нова глобална икономика, с престижен труд,  високи социални показатели, степен на образованост и квалификация и адекватни на високите технологични предизвикателства.

Ние имаме ОБЩИ ЧОВЕШКИ ПОТРЕБНОСТИ
- от сигурност;
- от признание и уважение;
- от развитие.

Ние имаме ОБЩИ ЦЕННОСТИ
- за човешка съпричастност и морал;
- за равенство и толерантност;
- за образованост и интелигентност;
- за достоен живот в демократично общество.

Ние имаме ОБЩИ ИНТЕРЕСИ
- от икономически и социален просперитет;
- от компетентно управление и развитие;
- от висока резултатност от труда ни;
- от общи усилия срещу автократите на труда и насилието;
- от социалния диалог, като естествен израз на индустриалната демокрация.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач