За нас


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ

е сдружение на синдикални организации от следните браншове на химическия сектор:
(по структурата на европейския социален диалог)

- Нефтопреработка, петролни продукти - масла и горива;
- Химически продукти, химически влакна и вещества;
- Изкуствени торове и препарати за растителна защита;
- Фармацевтична индустрия;
- Целулозна промишленост;
- Парфюмерийна и козметична индустрия;
- Пластмасови и каучукови изделия;
- Битова химия - детерженти, бои, лакове, препарати;
- Стъкларска индустрия, порцелан и неметални изделия;
- Пренос, съхранение и дистрибуция на природен газ.

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” е основен член на:

Конфедерацията на независимите синдикати в България
1990 г.

Световния синдикат на индустриалните работници
1991 г.

Европейския синдикат на индустриалните работници
2000 г.

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - основни колективни органи

- Конгресът е висшият ръководен орган на НФТ "Химия и индустрия", който се свиква редовно на 5 години, а при необходимост и извънредно;
- Ръководен орган на НФТ "Химия и индустрия" в рамките на мандата е Федералният съвет - Общо събрание на синдикалните организации;
- Оперативното ръководство на НФТ "Химия и индустрия" се осъществява от Управителен съвет;
- Федералната контролна комисия контролира финансовото и организационното състояние на НФТ "Химия и индустрия";

НФТ "Химия и индустрия" е самостоятелно юридическо лице - регистрирано по ФД № 28525/1992 г. в Софийски градски съд като синдикално сдружение с нестопанска цел.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач