Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Съвместно изявление на industriAll European Trade Union, CEEMET, ECEG, IMA-Europe, CEC Footwear, CEPI, Euratex, Euromines, Eurofer, SEA Europe, Aggregates Europe - UEPG, Cotance, Cerame-Unie Eurometaux, CLEPA, ACEA и Eurelectric

Въз основа на Декларацията от Антверпен, приета през февруари тази година и подписана от над 1000 промишлени лидери от промишлеността и синдикатите, тази седмица европейските секторни социални партньори и индустриални асоциации, представляващи европейските производствени работници и индустрии, изпратиха съвместен призив до Европейската комисия, Европейският парламент и белгийското председателство на Европейския съвет за Европейска индустриална сделка, насочена към осигуряване на качествени индустриални работни места в Европа.

Представлявайки производствени работници от цялата металургична, химическа, текстилна и минна промишленост, организациите съвместно призоваха за Европейска индустриална сделка, която:

  1. Гарантира справедлив преход за нашите отрасли и работна сила
  2. Разработва програма за преквалификация и повишаване на уменията
  3. Насърчава социалния диалог и участието на социалните партньори
  4. Гарантира стабилна и последователна регулаторна среда за нашите индустрии

„Трябва да запазим индустрията в Европа, защото индустрията ще предостави климатичните решения, от които се нуждае Европа. Решения, които гражданите и правителствата могат да използват, но които могат да бъдат изобретени и внедрени само със скорост и мащаб от индустрията и подкрепата на правителствата. Само със силна индустриална структура и засилен социален диалог в Европа можем да гарантираме, че зеленият преход ще бъде Справедлив преход, както е договорено в тристранната декларация от Вал Дучес“, припомнят подписалите.

Декларацията от Антверпен определи 10 приоритета за Индустриална сделка за Европа за изпълнение на Зелената сделка и осигуряване на качествени промишлени работни места в Европа.

Призив до ЕК - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач