КАКВО?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ?

- ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ИНТЕРЕСИ;
- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПО - ДОБРИ СОЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТПУСКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ;
- КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ ПРАВА И КТД;
- ТРУДОВО - ПРАВНА И КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ;
- БОРБА СРЕЩУ ЗАКРИВАНЕТО НА РАБОТНИ МЕСТА;
- ДОГОВАРЯНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯТА НА ТРУД;
- ОРГАНИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНО И СОЛИДАРНО ПОДПОМАГАНЕ;
- ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОБУЧЕНИЕ;

КАК ДЕЙСТВАМЕ ?

- ПРИЕМАМЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ОРГАНИЗИРАМЕ НОВИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
- ДОГОВАРЯМЕ РАМКОВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ;
- ОСИГУРЯВАМЕ И ПОДПОМАГАМЕ ЕКИПИТЕ В КОЛЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ;
- ОБУЧАВАМЕ И ИНФОРМИРАМЕ НАШИТЕ СИНДИКАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ;
- РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРИ КОЛЕКТИВНИ СПОРОВЕ И КОНФЛИКТИ;
- ОРГАНИЗИРАМЕ СХЕМИ ЗА СОЦИАЛНО И СОЛИДАРНО ПОДПОМАГАНЕ;
- ОСИГУРЯВАМЕ СВОЕВРЕМЕННА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА;
- ПРЕДЛАГАМЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СОЦИАЛНИ КОМПЛЕКТИ.

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СМЕ – ТОЛКОВА СМЕ ПО – СИЛНИ !

Драм протянул Джею листок "Внутренний аудит"с набросками "Внутренний аудит учета материально-производственных запасов"title="Внутренний аудит">Внутренний аудит"карты.

Накопившаяся за "Внутренний аудит материально-производственных запасов их движение и использование"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/vnutrenniy_audit.html" title="Внутренний аудит">Внутренний аудит"title="Внутренний аудит">Внутренний "Внутренний аудит материально–производственных запасов, их движение и использование"аудит"время "Внутренний "Внутренний и внешний аудит"аудит"его путешествия усталость, казалось, овладела им мгновенно.

Я уселся "Внутренний аудит. Аудит и ревизия"на скамью и расслабился.

Промчавшись по Долине Королей, мимо наступления Александра на Персию, поселения на Титане, прячущегося под огромным куполом, и горящей Атланты, Медный Бабуин притормозил на железнодорожной станции.

Необычные исследователи медленно шли вслед за банши.

Я нагнал их еще в полете и пристроился сзади, разрядившись и расслабившись.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач