Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Установени са над двеста хиляди нарушения, свързани с упражняване правото на труд, най-много от тях са свързани с възлагане на работа извън задълженията на работника, според деветия Годишен доклад за нарушенията, свързани с упражняване на правото на труд в България. Данните на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ за 2023 г. показват, че са извършени 48 570 проверки и са установени 229 801 нарушения, от които 111 983 са по осъществяване на трудовите правоотношения, 116 688 – по здравословни и безопасни условия на труд, а 1468 са неизпълнените предписания.

Водещи в топ 10 на нарушенията на трудовите права у нас са: възлагане на работа, която не е свързана със задълженията на работника по длъжностна характеристика. работодателят не организира безплатни медицински прегледи, не се получава допълнително възнаграждение за работата на отсъстващ колега. Докладът сочи още, че при нарастващите нарушения на трудовите права у нас работодателите извършват действия, целящи закриване на синдикална организация, има откази от предоставяне на необходима информация за водене на преговори за КТД, а също така и възлагане на работа по време на отпуск/болничен. Също така продължават практиките работодателите да налагат парични глоби, което намалява договореното възнаграждение, не се заплащат средства за командироване на служители, назначават се хора, които не са подписали трудов договор и др.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач