Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

На пресконференция на Института за социални и синдикални изследвания, КНСБ оповести, че нетният месечен доход, необходим за издръжка на живота за един работещ, живеещ сам, е 1454 лв., или 1873 лв. бруто. За тричленно семейство (двама  възрастни, работещи и едно дете до 14 г.) необходимата нетна сума е 2616 лв., съответно 1686 лв. бруто за веки един работещ.

При само един работещ родител в тричленно семейство неговият брутен доход трябва да е не по-малко от 3372 лв.

Данните показват, че 65,3% от работещите у нас не достигат тази заплата за издръжка. С трудови възнаграждения до 1000 лв. са 32,1% от лицата, или 820 хиляди българи, независимо, че средният осигурителен доход се е увеличил с 14,7% за периода февруари 2024 – февруари 2023 г.

След двугодишен период на значително нарастване на ценовите равнища на енергийните ресурси в световен план, отбелязваме, че изминалото първо тримесечие на 2024 г. показва, че глобалната икономика навлиза в отрязък на успокоение на инфлационните индекси, но за същаление на високи нива на стоките от първа необходимост.

Цените на природния газ през март 2024 г.  спрямо декември 2023 г. бележат съществен спад от 32,2%. При тока за бизнеса се отчита спад от 42% на годишна база, а осреднена цена  е 124 лв. за  мегаватчас на месеца, при 212 лв. за същия период на 2023 г. При петрола обаче, след временния спад се регистрира ръст от 9% на годишна база, поради повишените цени на борсите, предизвикани от изострената обстановка в района на Близкия Изток.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач