Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Хисаря, Управителният съвет свика Годишното общо събрание на синдикалните организации на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Синдикален обзор на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2023 г.

1.1 Кампания "Колективното договаряне за достоен труд и заплащане" 2023 г.

  1. Отчет за изпълнението на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ и членския внос за 2023 г.
  2. Ревизионен доклад на ФКК за 2023 г.;
  3. Утвърждаване на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2024 г.
  4. Разни:

5.1 Преглед на решенията на колективните органи през 2023 г.

5.2 Представителност на синдикалните организациите - организационен преглед 2024 г.;

5.3 Предложения във връзка транспонирането на Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС;

5.4 Актуална синдикална практика - Открита спартакиада на индустриалните работници 17-21.09.2024 г., гр.Обзор;

5.5 Синдикална акция "Отговорно за безопасността и здравето на работното място" - 28.04.2024 г.;

5.6 21-и Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”, със съдействието на Община Минерални бани, Хасково;

5.7 Номинациите за Годишната награда на КНСБ „Синдикалист на годината“ 2023 г. 

Протокол.pdf

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач