Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Русе, "Черен списък" на предприятията, в които се нарушава правото на сдружаване и колективно договаряне на работниците е част от откритата национална кампания на КНСБ в защита на синдикалните права и колективното договаряне на работните заплати. Една от основните теми на кампанията е предложенията за законодателни промени във връзка с транспонирането на Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз и насърчаване на колективното трудово договаряне, което трябва да е готово до 15 ноември тази година. По настоящем минималната работна заплата трябва да е поне 50 процента от средната заплата и да се приближава към т.нар. "заплата за издръжка", което се равнява на 1438 лв. Друг елемент от кампанията е информирането, че препятстването на синдикална дейност, в която и да е фирма е наказуемо по закон с глоба и затвор.

Включете се в допитването за колективното договаряне на работните заплати ТУК.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач