Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Общо годишно събрание на Националната ВСК на КНСБ

Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България (НВСК на КНСБ) навърши 10 години от своето учредяване. КНСБ взема решение да усъвършенства системата за индивидуална защита на своите членове като разработи нови, допълнителни механизми за подобряване на техния трудов и социален статус. Националната взаимоспомагателна каса започва дейността си през м. март 2014 г.

http://nvsk.knsb-bg.org/

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач