Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Международния ден за равноправие на жените

В знак на солидарност, Атле Хойе, генерален секретар на Световната организация IndustriALL Global Union се обръщени към всички организации-членки в IndustriALL Global Union.  Всички ние носим отговорността да се предприемат решителни действия и стъпки за предотвратяване и справяне с неравенствата между мъжете и жените в света на труда в своите синдикати, за да има нулева толерантност към всяка форма на сексизъм и насилие, основано на пола, или всяка друга форма на нарушения на правата на човека и жените в нашите организации и дейности.

Глобалната политика на синдиката в много аспекти има за цел да насърчи промяна в културата в IndustriALL и нейните организации-членки, основана на достойнството, уважението и нулева толерантност към проявите на наравностойно отношение и въздействие. Синдикатът е призван да повишава осведомеността и разбирането към проблема, за да могат те да бъдат предотвратени в съответствие с разпоредбите и въвеждането на стандарти на Конвенция 190 на МОТ.

Както се посочва в Конвенция190 на МОТ, само един приобщаващ, интегриран и съобразен с пола подход, който се занимава с основните причини и рискови фактори, включително стереотипи, свързани с пола, множество и пресичащи се форми на дискриминация и неравнопоставени отношения на власт, основани на пола, ще ни позволи да сложим край на неравенствата между двата пола в света на труда.

Според МОТ разликата в заплащането на жените и мъжете продължава да съществува и дори се увеличава в някои професии. Професиите, които включват висококвалифицирани професионалисти и работа в областта на науката и науката, се открояват като имащи значителни разлики в заплащането между жените и мъжете в областта на науката и инженерството, в металургията, машините и свързаните с тях заняти и оператори на съоръжения и машини.

Нова предизвикателство в работа за IndustriALL и организациите-членки е бъдещето на работата на жените, включително проучване на възможното въздействие на изкуствения интелект върху равенството между половете. Според ОИСР жените все още изостават от мъжете в развитието на дигитални и AI умения. В страните от ОИСР повече от два пъти повече млади мъже, отколкото жени на възраст 16-24 години, могат да програмират, което е основно умение за развитието на ИИ.

В геополитически контекст, жените са първите жертви на въоръжените конфликти и възходът на крайнодесните и популизма и това поставя под въпрос постигнатия напредък по отношение на равенството между половете.

От съществено значение е да се мобилизираме на 8 март и да призовем международната общност да предприеме действия, борбата за равенство да продължи и да бъде ежедневна битка за нашата организация. Ние трябва да бъдем агенти на промяната към равенство, разнообразие и приобщаване. Бъдещето на нашите организации зависи от това и на 8 март нека да мобилизираме нашите членове на работните им места и да подчертаем важността на правата на жените и равенството между половете.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач