Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

София, СБУ, Конференция за равнопоставеността в навечерието на 8 март

Национална конференция “Ролята на КНСБ за равнопоставеността между жените и мъжете” се проведе по инициатива на председателя на СБУ и на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ д.ик.н. Янка Такева.

В навечерието на Международния ден на жената 8 март бяха обсъдени темите за равнопоставеността, правата, заплащането, социалния диалог.

Борбата за равнопоставеност между жените и мъжете трябва да води до премахването на секторна сегрегация на икономиката, липсата на прозрачност при формирана на системите на заплащане и на система за справедлива оценка на работните места, а за това е необходимо:.

  • Да се минимизира бедността и социалното изключване и повиши качеството на живота и съответно се гарантират публичните разходи за социално подпомагане;
  • Да се поддържа професионалната квалификация и кариерно развитие и се постигане равновесие между половете в политиката и ръководните длъжности;
  • Да се намалява различията в заплащането по пол;
  • Да се премахне насилието, основано на пола;

Във връзка с това, КНСБ настоява за ратификация на Конвенция 190 на МОТ още от 2019 г., след като бе приета на юбилейната 108 сесия през месец юни 2019 г. и последвалата кампания “Без насилие и тормоз на работното място”в подкрепа на Конвенцията.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач