Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

По оперативна информация на НОИ през 2023 година у нас са регистрирани 87 смъртни случая при трудови злополуки, или с 3 повече спрямо 2022 г. През миналата година най-много смъртни случаи има в сектор „Строителство” – 22, следван от „Сухопътен транспорт” – 14.

Отчетените трудови злополуки са 2709бр., със 127 повече от тези през 2022 г.: С удовретворение посочваме, че показателите в химическия сектор намаляват през 2023 г., съответно 75 злополуки, в т.ч. 1 завършила със летален край в химични продукти.

Броят на отчетените трудовите злополуки през 2023 г. е по-голям в сравнение с 2022 г., но   вероятно и по-голям, защото някои злополуки не се декларират пред съответните органи, докато смъртните случаи при трудовите злополуки не могат да бъдат прикрити.

Според КНСБ в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд има влошаване на ситуацията през последната година. Загубите от увеличения брой трудови злополуки и заболяванията, свързани с тях, са за сметка на загубени работни дни, плащания за лечения, обезщетения и в крайна сметка загуба от добавена стойност за БВП.

Припомня се, че МОТ провъзгласи безопасните и здравословни условия на труд за основно човешко право за всеки работник, а през 2022 г. ЕКП инициира кампания  „Да постигнем нулева смъртност на работното място до 2030 г. Въпреки настояванията на КНСБ, нашата страна все още няма програма за постигане на поне средно европейски показатели по отношение на смъртните случаи на работното място.

КНСБ апелира за актуализиране на нормативната уредба, регламентираща работата на институциите, отговорни за организацията, дейностите и контрола на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, предвид поставените цели в Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021 – 2027 г. и Националната програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач