Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

На 30 януари 2024 г. в София, "Гранд хотел София" се проведе Заключителна конференция по проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“ (SDSD)  с представители на норвежките проектни партньори, на браншови и регионални организации – членове на БСК, браншови и регионални представители на КНСБ от химическата и строителната индустрия, от металургията и други участници.

От дълги години БСК и КНСБ си партнират по двустранни проектни инициативи с националните представителни организации на работодателите и синдикатите от Норвегия – NHO и LO. Това заключително събитие е своеобразен завършек на няколкогодишно непрекъснато сътрудничество между 4-те организации в рамките на два последователни проекта, които се осъществяват с помощта на Норвежкия финансов механизъм. Очакванията са за нови съвместни дейности по актуални теми за България през следващия програмен период.

В рамките на проект SDSD, заедно с представители на браншови организации на синдикатите и работодателите, бяха идентифицирани теми, след което екипите на БСК и КНСБ проучиха редица практики на социалните партньори в Норвегия.

  • Постигане целите на Зелената сделка
  • Плана за действие по климата
  • Кръгова икономика
  • Устойчивост на храните
  • Стратегия за пластмасите
  • ESG - Корпоративната социална отговорност

Следва да се отбележи, че макар Норвегия да прилага европейското законодателство в изброените направления, в редица случаи амбициите на страната надвишават приетите в Европа, докато в някои направления са по-консервативни, като се отчита тежестта, която следва да поеме бизнесът и, съответно – са съгласувани по-дълги хоризонти.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач