Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Уебинар "Европейски регулации и верига на доставки в сектор "Химическа промишленост". Киберсигурност, тенденции и нововъведения" онлайн

Уебинарът се организира от Българската камара на химическата промишленост съвместно с компания Диаматикс, специализирана в предоставянето на решения за киберсигурността.

Съвременните технологии промениха индустриалния пейзаж, движейки ефективността, устойчивостта и достъпността като основни мотиви в Индустрия 4.0. Автоматизацията и роботиката доведоха до сливането на производствените мощности и инфраструктура с информационните системи. Освен всички предимства, организациите са изправени и пред необходимостта да защитят своите бизнес процеси от кибер нападения. 

Тези тенденции създадоха нуждата от адресирането им на международно ниво посредством регулаторна рамка. Директива за мрежова и информационна сигурност (NIS2) е законодателен пакет от мерки на ЕС, която има за цел да постигне по-високо ниво на киберустойчивост и реакция при инциденти в целия Съюз, включвайки различни индустрии в обхвата си - сред които и химическата промишленост. Като важна част от веригата на доставки в световен мащаб, секторът ще има пред себе си задачата, посредством различни технологии, процеси и политики да изпълнява регулациите

Уебинарът е насочен към всички експерти, въвлечени в сферата на киберсигурността, законова целесъобразност, непрекъснатост на дейността – Изпълнителен директор, финансов директор, ИТ мениджър, административен директор.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач