Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Минималната работна заплата може да достигне 1003 лева догодина, показват изчисленията на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на база автоматичния механизъм за определянето ѝ и очакваният размер на средната брутна заплата.

Според новия текст в Кодекса на труда, от началото на 2024 г. минималната работна заплата ще е 50% от средната за страната за последните 12 месеца. За определяне на размера ще се използват предварителните данни за размера на СРЗ за последните 2 тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата. Всяка следваща календарна година размерът на МРЗ ще се определя до 1 септември на текущата, така че НСИ ще има готовност да осигури необходимите данни за СРЗ за страната.

За КНСБ това е един опростен автоматичен механизъм, който не отчита всички критерии за измерване на адекватността на МРЗ, както е посочено в Директивата за адекватните минимални заплати. Това означава, че не се гарантира адекватност на МРЗ съобразно необходимите разходи за издръжка на живота, така също не се отчитат промени в покупателната сила на МРЗ като следствие от засилени инфлационни процеси.

Освен това социалните партньори не участват пряко в определянето на МРЗ, а имат косвена роля през КТД и влиянието му върху СРЗ.

При тези уточнения ИССИ направи изчисления за възможни три сценария на развитие на динамиката на СРЗ и МРЗ за 2024 г. – песимистичен, реалистичен и оптимистичен.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач