Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

На този Международен ден на жената (IWD), Глобалният съюз IndustriALL предлага своя Инструментариум за равнопоставеност в заплащането, разработен в подкрепа на профсъюзите в договарянето за справедливо заплащане.

Д-р Джейн Пилинджър е автор на набора от инструменти за справедливо заплащане. Тя е световен експерт по равнопоставеност на заплащането и основано на пола насилие на работното място и работи със синдикатите по въпросите на равенството между половете през последните 35 години.

Тя обобщава в пет стъпки как профсъюзите могат да работят за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете:

  1. Повишете на осведомеността относно неравенството в заплащането между жените и мъжете, причините за разликата в заплащането на жените и мъжете и защо това е ключов синдикален проблем.
  2. Обърнете внимание на структурните причини за разликата в заплащането на жените и мъжете, като тежестта на отговорностите за грижи на жените и критичния проблем с подценяването на труда и уменията на жените.
  3. Имаме нужда от прозрачност на заплащането. Синдикатите не могат да се договарят за разликата в заплащането на жените и мъжете, ако нямат данни. Синдикатите трябва да търсят данни за разликата в заплащането на жените и мъжете и да изградят стратегии за преговори около това.
  4. Обърнете внимание на проблема с нископлатените работници в неформалната икономика, като изградите стратегии около минималните работни заплати както в закона, така и в стратегиите за преговори с работодатели и публични органи. И неформалните работници да изградят своите права на социална защита и признание за работата, която вършат.

Намерете инструменти и структури, за да поставите разликата в заплащането на жените и мъжете в основата на договарянето на профсъюзите, вместо равенството между половете да бъде страничен въпроса, тя трябва да бъде в центъра на договарянето на заплащането и важна стратегия в бъдеще за профсъюзите.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач