Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Заключителна конференция по проект „Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда и новите измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение по  дигитализация“  – TransFormWork. По своята същност рамковото споразумение подкрепя работодателите и синдикатите за успешната интеграция на цифровите технологии на работното място, инвестициите в цифрови умения, актуализирането на уменията и непрекъснатата работоспособност на работната сила на национално, секторно и фирмено ниво за дистанционно свързване и прекъсване, спазване на правилата за работно време и подходящи мерки за осигуряване на съответствие.

Заключителният сравнителен доклад по проекта посочва рискове пред социалния диалог, който понастоящем той е фокусиран повече върху традиционни теми и приоритети работно време, почивки, отпуски и др. Колективното договаряне изостава  в съдържателен план по отношение на дигитализацията и реагира по-бавно на структурните промени. В същото време търсенето на работна ръка, наложено от дигиталната трансформация, благоприятства по-висококвалифицираните категории служители, сред които нивото на синдикално сдружаване е по-ниско. Това се отразява в значителна степен и на представителността на синдиката и участието на представители на работниците и служителите в етапа на дигиталната трансформация.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач