Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

КС  на КНСБ прие национален план на Кампанията за обучение по дигитални компетенции на заети и безработни лица в синдикалните структури.

От м. март 2023 г. се очаква да стартира мащабна национална програма за безплатно обучение по дигитални умения с ваучери, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на програмата е да бъдат обучени 500 000 лица (заети и безработни) до м.юни 2026 г., като заложената междинна цел е до м.юли т.г. 100 000 души да са стартирали обучението. В рамките на настоящата програма всяко лице ще може да получи по два ваучера за обучение (един за базово ниво и един за средно ниво на дигитална компетентност). На следващ етап тези обучения ще се надградят с възможности за обучения по дигитални умения за напреднало и високоспециализирано ниво, както и обучения по специфични дигитални умения по професии, в т.ч. с финансови средства от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. КНСБ, ИССИО и федерациите ще бъдат активно включени в реализацията на програмата като доставчици на обучения с цел повишаване на дигиталните умения на заетите лица приоритетно на синдикалните членове.

 

КС на КНСБ отличи д-р Хасан Адемов със своята годишна награда „За принос в развитието на социалния диалог и партньорството” на името на проф. д-р Желязко Христов. Призът бе връчен в деня, в който КНСБ отбелязва 33 години от учредяването си през 1990 г. Д-р Адемов е избиран без прекъсване за народен представител в десет парламента от 38-мото до 47-мото Народно събрание. Ресорите му винаги са били социалната и здравна политика. Бил е през всичките години председател и заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика и член на Комисията по здравеопазване на Народното събрание. В периода 2013 – 2014 г. е министър на труда и социалната политика.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач