Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Европейската комисия публикува документа Пътеката за преход на химическата промишленост в ЕС. В изявлението си Европейският съвет по химическа промишленост изрази съгласие, че химическата индустрия след по-малко от тридесет години трябва да промени начина, по който произвежда и какво произвежда. Предизвикателството е безпрецедентно и изисква милиардни инвестиции. ето защо поискахме от европейската комисия да разработи, заедно с нас и други заинтересовани страни, специален път на преход за нашия сектор. Този документ описва всички условия, които трябва да са налице, за да се осъществи трансформацията. Текстът е достъпен тук  available here.

Въпреки всички  трудности, химическата индустрия продължава да подкрепя целите на европейския зелен пакт и остава на траекторията си към превръщане в климатично неутрална до 2050 г. за да  помогне да се служи това  европейската комисия току-що публикува пътеката за преход за химическата индустрия в ес. това е уникално постижение, тъй като химическата индустрия  е единствената енергоемка индустрия досега, която има специален път като този. Този път на преход очертава почти 200 действия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се успее с „двоен преход“, пред който сме изправени: да станем неутрални по отношение на климата, да дигитализираме нашите процеси, да направим нашето производство ресурсно ефективно и кръгово и да увеличим броя на безопасни и устойчиви химикали до 2050 г. С други думи, нашата индустрия ще трябва да промени "как" произвежда и "какво" произвежда след по-малко от 30 години. За всички, работещи в химическата индустрия, е очевидно: необходимата промяна е безпрецедентна и изисква тонове милиарди инвестиции.

Няма време за губене, тъй като до 2050 г. остават по-малко от 30 години.

Нека да продължим нашето пътуване за трансформация заедно, се казва в изявлението си Европейският съвет по химическа промишленост.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач