Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Здравейте колеги,

Какво влиза в сила от 1 януари 2023 г.,

Увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната (МРЗ) на 780 лв. с 9,9% спрямо досегашната й стойност, а увеличението на годишна база е с 20%.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за пенсии, безработица и здравноосигурителната вноска.

Запазва се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

Минималната пенсия остава замразена на 467 лв. и максималният месечен размер на осигурителния доход от 3400 лв.

Линията на бедност в България за 2023 г. става 504 лв. Стойността се повишава с 91 лв. или с 22 % в сравнение с 2022 г. Показателят е важен за хората с увреждания, защото по него се изчислява финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, а след първи юни с линията на бедност ще бъдат обвързани и всички останали социални помощи.

Остава без промяна здравната осигуровка върху 355 лв. за дните на лицата в неплатен отпуск.

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв.

Без промени са вноските за фонд Трудова злополука и професионална болест по групи основни икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Запазен е необлагаемия размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице.

Запазва се и възможността за авансово ползване на данъчните облекчения за лица с доходи от стопанска дейност, наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Остава минималния дневен размер на обезщетението за безработица от 18 лв. и максималия размер от 85.71 лв.

Остава и размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст от 710 лв.

Без промяна остава размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице от 540 лв.

 

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:

  • временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
  • безработица – 24 календарни месеца;
  • бременност и раждане – 24 календарни месеца;
  • трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, първите три работни дни се изплащат от осигурителя (работодателя) в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден от ДОО.

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Изискванията за мъжете при пенсиониране нараства с 2 месеца за възраст, а за трудов стаж с един месец и те придобиват право на пенсия при навършени 64 години и 6 месеца и осигурителен стаж от 39 години и 4 месеца. Жените получават право на пенсия при навършени 62 г., т.е. с два месеца повече и при условие, че са натрупали 36 години и 4 месеца трудов стаж.

Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд придобиват право на пенсия през 2023 г., ако са навършили възраст 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, през 2023 г. придобиват право на пенсия, ако са навършили 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

При пенсиониране със смесени категории труд осигурителният стаж се превръща, като три години от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Остава “швейцарското правило” за актуализация на пенсиите с 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията, така увеличението от 1 юли 2023 г. ще бъде с около 12%.

БНБ повишава основния лихвен процент на 1,42 % заради инфлационните процеси.

От 1 януари в сила влизат нови по-големи компенсации за изразходената електроенергия за бизнеса, като тавана на цената на електроенергията за фирмите слиза от 250 на 200 лв.мгв/ч.

Също от началото на годината в сила влиза и нов 33% данък свръхпечалба за бизнеса, насочен към малка част дружества направили по-голяма печалба през 2022 г. благодарение на скока в цените на всички енергийни източници.

Прагът за регистрация по данъка върху добавената стойност (ДДС) се увеличава от 50 хил. на 100 хил. лв.

Запазва се размера на ДДС за хотелите, книгите и учебниците, бебешките храни, хигиенни артикули, както и на вестниците и печатни издания от 9%.

От началото на годината приключва схемата за компенсация на горивата с 25 ст./литър гориво.

От 1 януари водачите на автомобили могат да се възползват от по-евтини винетки, годишната ще струва 87 лв., тримесечната – 48 лв., месечната – 27 лв., седмичната – 13 лв., а уикенд винетката – 9 лв.

През януари природният газ поскъпна с около 30% и достигна 191 лв.мгв/ч., като не се очаква увеличение на цената на парното и тока.

Запазването от 01.01.2023 г. на голям брой от осигуровките, обезщетенията, пенсиите и социалните плащания се дължи на удължения републикански бюджет.

 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ

05.01.2023 г., София

Изтелгете файла като PDF от тук.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач